Dotace

2021

Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Město Kroměříž

Město Kroměříž

Program: Účelová neinvestiční dotace na turnaj jednotlivců:

- Tenisový turnaj jednotlivců – starší žactvo -„KROMĚRÍŽ CUP“
- Tenisový turnaj jednotlivců – mladší žactvo -„JUNIOR CUP“

Dotace na provoz a údržbu areálu TC Bajda Kroměříž

Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Národní sportovní agentura

NSA

Program: Dotační neinvestiční program státní podpory sportu „MŮJ KLUB“ – Podpora mládežnického sportu TC Bajda Kroměříž

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let.

Dotace na provoz a údržbu areálu TC Bajda Kroměříž

Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Zlínský kraj

Program: Modernizace sociálního zázemí v objektu šaten TC Bajda Kroměříž
Příjemce nadačního příspěvku: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Grant: Podpora regionů 2021
Projekt: TC BAJDA Kroměříž, z.s. – „Tenis pro všechny III“

Účelem projektu je podpora masového (rekreačního) a závodního tenisu. Jedná se o děti a mládež ve věku 6 – 23 let, kteří aktivně hrají tenis a podporu tenisové školy pro malé děti – začátečníky.

Archív:
Dotace 2020
Dotace 2019
Dotace 2018
Dotace 2017