Kondiční trénink

Kondiční trénink závodních hráčů TC BAJDA Kroměříž

Proč chodit na kondiční trénink?

Tenis je jedním z nejnáročnějších sportů na koordinaci, celkovou pohybovou dovednost a fyzickou zdatnost. Kondiční příprava tvoří nedílnou součást tréninkové přípravy tenisových hráčů na všech úrovních a nelze ji v systematickém tréninku opomíjet.

Cílem kondičního tréninku je co nejlépe připravit děti a mládež na tenisová utkání, vytvořit jim pevné základy pro trénink v následné věkové kategorii, a v neposlední řadě utvořit pozitivní vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě.

Koncept kondičních tréninků respektuje vývojové charakteristiky a věková specifika daného jednotlivce, dále klade důraz na prevenci poškození mladého organismu nadměrnou a nevyváženou zátěží a na přirozený sportovní vývoj jedince.

Pomocí doplňkových sportů se rozvíjí všestrannost hráče a částečně kompenzuje jednostranné tenisové zatížení. Vzhledem k tomu, že kondiční tréninky probíhají převážně ve skupině, snaží se také tenistovi, jakožto individuálnímu sportovci, ukázat kolektivní chápání sportu a spolupráci v něm.

Kondiční trénink závodních hráčů našeho oddílu probíhá 1x týdně v letní i v zimní tenisové sezóně.

LETNÍ KONDIČNÍ TRÉNINK  – sezóna jaro 2019:

30.4.2019 – 25.6.2019

Místo konání: Atletický stadion, Kroměříž

Čas: každé úterý 17:00 – 18:30 hod. (1.skupina), 18:30 – 20:00 hod. (2.skupina)

Kondiční trenér: Mgr. Jan Holub (tel. 774778818)

Fotky z tréninků

ZIMNÍ KONDIČNÍ TRÉNINKY  – sezóna  2018/19:

6.11.2018 – 2.4.2019

Místo konání: Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1446, Kroměříž – malá tělocvična

Čas: každé úterý 17:00 – 18:30 hod. (1.skupina), 18:30 – 20:00 hod. (2.skupina)

Kondiční trenér: Mgr. Jan Holub