Super senior tenis club

Vznik klubu

Klub je lidským naplněním vnuknutí, jehož se dostalo zakládajícímu členu a které bylo evolučním způsobem rozvíjeno do dnešního obrazu. Je to dobrovolné sdružení mužů podporující život TC BAJDA Kroměříž. Dominantou jeho činnosti je pěstování přátelství, pospolitosti, vzájemné podpory, veselosti, humoru a vtipu, tedy všeho co má mít správný klubový život. Hlavním jeho sportem je lawn tennis. Je také zdůrazňována ozdravná procházka. Klub má širokou působnost v životě města Kroměříž, a na zdárný rozvoj města svědomitě dohlíží.

Funkční zařazení

MUDr. Vladimír Mikula, CSc. doživotně úřadující předseda
Alois Oldřich Novotný strážce stěny slávy
Jiří Mareš pokladník – plánování ozdravných vycházek
Jan Vacl vlajkonoš
Ing. Dušan Netopil hlavní trenér – antukový specialista
František Roubalík hlavní trenér – antukový expert
Mgr. Miroslav Pilát tiskový mluvčí – fotograf
Vratislav Držálek člen – plán turistických výletů
Drahomír Skřeček člen – estetická komise – předseda
Vladimír Vidimský člen – estetická komise – zahraniční expert
Miroslav Zapletal člen – stavební poradce
Mgr. Jiří Jenerál člen – frontman skupiny J+J BAND
Vladimír Zábrodský člen – čestný a řádný

Uchazeči o členství

Pozoruhodnou skupinou jsou členové „na pozorování“(in observatione). Jde o uchazeče, kteří žádají klub o řádné členství. Příkladem a následným pozorováním jsou uchazeči vedeni k dokonalosti a je z nich pěstován sportovec – gentleman. Klub má svá kandidáty a příznivce. Zvláštní činností jsou klubovní výlety, ať už tuzemské, či zahraniční. Jejich součástí jsou odborné semináře na théma „Hůl opora muže a státu“. Pravidelnými jsou řádné schůze, nepravidelně jsou svolávány valné hromady. Doplňování členů se děje několikastupňovým volebním aktem.

Sportovní činnost

Působištěm klubu je t.z.v. „SENIOR KURT“, což je kurt č.7 v areálu TC BAJDA Kroměříž. V týdnu jsou stanoveny dva pevné tréninkové dny, které vedou dva rovnoprávní trenéři. Základem reprezentace je tenisové družstvo, ve kterém jsou řádní členové a smluvní hráči. Předseda klubu je zároveň generálním kapitánem mužstva. Klubovní život je veden podle zásad stanovených v dokumentu s názvem „Den, měsíc, rok a život v klubu“. Estetické zásady klubovní stanovuje dokument „O dresu klubovním“. Finanční strategie v plánovaném období je určena řádnou schůzí. Tato stanovuje výši příspěvku pro bankovní konto klubu. Výše konta je všem tajná.

Společenské poslání

Nejvyšším úkolem klubu je péče o etiku klubovního života. Vychovává své okolí příkladem, nabádáním a domluvou.Pomáhá klubovnímu výboru, správci a kustodu TC BAJDA, učitelům tenisových škol a zvláště pak hráčům seniorům. Promyšleným systémem je systém poštovní, který spojuje členstvo. Je zřízen po vzoru Perské říše v období vlády Kyra staršího (558 – 529 př.Kristem). Nejvyšší poctou, kterou může řádný člen klubu získat je udělení „Tří míčků Roda Lavera“, tyto míče znázorňují pokoru, skromnost, trpělivost, pouzdro pak šetrnost. Pocta se uděluje za velké zásluhy. Mimo této oficielní verze klubu existuje verze tajná. Tato přináší zpřesňující údaje jakož i veřejnosti nesdělitelné pikantérie. Dokument je uložen v sejfu jedné britské banky. Spřátelenou organizací je „Klub cestovatelů „Travellerś Club“ sídlící na východní hranici státu, kterou střeží.O své činnosti podávají pravidelné písemné hlášení. Povinná literatura Charles Dickens „Kronika klubu Pickwickova“.