Memoriál Zdeňka Šilera

Turnaj je spolufinancován Krajským úřadem Zlín
a Českou Unií Sportu

Propozice jsou ke stažení zde: propozice_mzs_2018.pdf 

TC BAJDA KROMĚŘÍŽ

POŘÁDÁ

MEMORIÁL

MUDr. ZDEŇKA ŠILERA

33.ročník

VE DNECH

PÁTEK – SOBOTA – NEDĚLE

11. – 13.8. 2017

Ředitelství turnaje

Organizační pracovníci – Bajda:
Mgr. Miroslav Pilát
Alois Novotný
Ing. Dušan Netopil
Mgr. Petr Sedláček
Jiří Mareš
Lenka Růžičková
Jan Vacl
František Roubalík
Jiří Remeš
Organizační pracovníci – Tenisový areál Na Jízdárně:
Ing. František Holubníček
Jury:
MUDr. Vladimír Mikula,Csc. – předseda
RNDr. Milan Laskafeld
František Roubalík

Propozice turnaje

Pořadatel:
TC Bajda Kroměříž
Patronace:
MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Krajský úřad Zlínského kraje
Česká Unie Sportu
Počet dvorců:
7 antukových na Bajdě
2 antukové na Jízdárně
Počet startujících:
16 párů mužů hlavní soutěže (30 – 44 let)
16 párů mužů (45 – 59 let)
16 párů mužů (nad 60 let)
12 párů žen (25 – 44 let)
12 párů žen (nad 45 let)
24 párů smíšených (součet věku dvojice do 99 let)
24 párů smíšených (součet věku dvojice nad 100 let)
Při malém počtu přihlášených dvojic v některé kategorii může být příslušná kategorie zrušena.
PŘIHLÁŠKY:
Nejpozději v pátek 11.8.2017 do 12,00 hodin
Osobně
Telefonem – mobil 602 703 849
Písemně na www.tcbajda.cz
E-mailem na tcbajda@seznam.cz
POŘADATEL NEBUDE JINÝ ZPŮSOB A TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ AKCEPTOVAT !!!
Ceny:
Všichni vítězové a vítězky se stanou držiteli putovních pohárů a budou zapsáni v ověřovacích listinách, bez nároku na definitivní držení poháru v případě opakování vítězství.
Organizační ustanovení:
Kategorie jsou limitovány počtem párů v jednotlivých disciplínách a pro jejich zařazení je rozhodující datum přihlášení a zaplacení vkladu.
Smíšené páry lze přihlásit mimo toto ustanovení i v průběhu soutěže do zahájení soutěže smíšených párů.
Povinosti hráčů:
Každý hráč je povinen být ředitelství k dispozici po celou hrací dobu.
Hráči a hráčky startují v turnaji po zvážení svého zdravotního stavu na vlastní nebezpečí.

Technická ustanovení

Počet startujících:
16 párů mužů hlavní soutěže (30 – 44 let)
16 párů mužů (45 – 59 let)
16 párů mužů (nad 60 let)
12 párů žen (25 – 44 let)
12 párů žen (nad 45 let)
24 párů smíšených (součet věku dvojice do 99 let)
24 párů smíšených (součet věku dvojice nad 100 let)
Při malém počtu přihlášených dvojic v některé kategorii může být příslušná kategorie zrušena
Způsob hry kategorie muži a ženy:
Kvalifikace: Ve skupinách po 4 dvojicích (nasazení dle výkonnosti a umístění v minulých ročnících) na jeden set do 9 her – za stavu 8:8 tiebreak.
O pořadí ve skupinách rozhoduje počet vítězství, v případě stejného počtu vítězství u dvou dvojic rozhoduje vzájemné utkání, dále počet her, případně los.
První dva ze skupiny systémem nasazení do pavouka.
Způsob hry kategorie smíšená:
Do pavouka na dva vítězné sety (nasazení dle výkonnosti a umístění v minulých ročnících), od stavu 2:2, za stavu 6:6 rozhoduje tiebreak, za stavu 1:1 na sety, rozhoduje super tiebreak
Startující:
Neregistrovaní hráči a hráčky v daném roce.
Muži – ročník 1987 a starší
Ženy – ročník 1992 a starší
VKLAD PRO DVOJICI:
Muži 600,- Kč
Ženy 600,- Kč
Mix 600,- Kč (hráčky a hráči již přihlášení do jiných kategorií vklad neplatí)
Losování:
Proběhne v pátek po 12,00 hodině
Časový rozvrh:
Pátek 11.8.2017
13,00 hodin – zahájení her kategorie nad 60 let
Sobota 12.8. 2017
8,00 až 8,30 hodin – slavnostní nástup – presentace
8,30 hodin – zahájení her ve skupinách
do 12,00 hodin – přihlášky MIX
Neděle 13.8.2017
9,00 hodin – zahájení třetího hracího dne
17,00 hodin – předpokládané slavnostní ukončení turnaje

POŘADATEL SI DLE POČTU PŘÍTOMNÝCH HRÁČŮ VYHRAZUJE PRÁVO ÚPRAVY HRACÍHO SYSTÉMU

Ubytování:
Na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.
Internátní ubytování – Na Lindovce 1463, Kroměříž
Tel: 573 504 511
Stravování a občerstvení:
V průběhu turnaje je všem účastníkům i návštěvníkům k dispozici bufet s proškolenou obsluhou.
Informační služba:
TC Bajda Kroměříž od 1.8.2017 od 7,00 do 20,00 hodin denně.
Mobil: 737 530 749, TC Bajda – správce tenisového areálu
Mobil: 602 703 849, TC Bajda – jednatel
E-mail: tcbajda@seznam.cz
www.tcbajda.cz
Společenské večírky:
Pohodová hudba „BAJDA BAND“
Cimbálová hudba „OLŠAVA“
Námitky:
Námitky se podávají písemně nebo ústně s vkladem 100,- Kč ředitelství turnaje, které ihned o námitkách rozhodne prostřednictvím jury.

PRAVDĚPODOBNÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO XXXIV. ROČNÍKU MEMORIÁLU MUDr. Zdeňka ŠILERA

10. – 12.8.2018