Dotace

2018

Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Město Kroměříž
Město Kroměříž
Program: Účelová neinvestiční dotace na turnaj jednotlivců:
- Tenisový turnaj staršího žactva -„KROMĚRÍŽ CUP“
- Tenisový turnaj babytenistů -„BAJDA CUP“
Dotace na provoz a údržbu areálu TC Bajda Kroměříž
Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj
Zlínský kraj
Program: Jednorázový projekt v oblasti mládeže a sportu – MaS01-18:
- Tenisový turnaj mladšího žactva -„JUNIOR CUP“
Příjemce dotace: TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT
Program: Dotační neinvestiční program státní podpory sportu „MŮJ KLUB“
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

2017

Příjemce dotace TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT
Program MŠMT VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech
TC BAJDA KROMĚŘÍŽ, z.s. čerpal v roce 2017 dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci PROGRAMU VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech, jejímž účelem je podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.