Členské příspěvky a poplatky pro rok 2019

Členský příspěvek člen od 18 let  3000,- Kč
Členský příspěvek důchodci  1800,- Kč
Členský příspěvek děti do 9 let  500,- Kč
Členský příspěvek děti od 10 do 18 let, studenti do 26 let  1000,- Kč
Členský udržovací poplatek  200,- Kč
Závodní hráč Babytenis, Minitenis (4-9 let)  500,- Kč
Závodní hráč MŽ, SŽ, Dorost, Dospělí  1000,- Kč
Tenisová škola – dítě  100,- Kč
Hodinová sazba dvorec (antukový, gumový) 150,- Kč
Hodinová sazba dětské hřiště a stěna  30,- Kč
Pronájem skříňky  500,- Kč

ŽÁDÁME ČLENY, ABY PŘÍSPĚVEK UHRADILI NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2019

Číslo účtu: 153 163 695/0300

Variabilní symbol: 032019

Do zprávy pro příjemce prosím napište:
příjmení a jméno člena, který platí příspěvek

Výkonný výbor  TC BAJDA