Vítejte na stránkách tenisového klubu TC Bajda Kroměříž

Novinky:

Členská schůze TC Bajda Kroměříž, z.s. je v plánovaném termínu (26.3.2020) ZRUŠENA
Náhradní termín bude určen až s ohledem na vývoj epidemie


DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Podmínky pro OMEZENÝ PROVOZ areálu TC Bajda Kroměříž, z.s.
ode dne 7. 4. 2020

1. Areál je otevřený jen pro tenisovou hru členů klubu na gumovém tenisovém kurtu při dodržování hygienických pravidel.

2. Zatím nejsou zprovozněny antukové kurty ani tréninková zeď.

3. Objednávání hry na gumovém tenisovém kurtu bude prováděno pouze TELEFONICKY u správce p. Jiřího Remeše (tel. 737 530 749).

4. Po příchodu do areálu není vhodné se osobně kontaktovat se správcem Jiřím Remešem a provádět u správce osobní objednávání kurtů.

5. Na kurtu se budou zdržovat maximálně 4 tenisté, kteří budou zachovávat 2 metrové odstupy. Je-li na kurtu i trenér, platí pro něj povinnost dodržovat 2 metrové odstupy od hráčů.

6. Kromě osob uvedených v bodě 5) nebude na kurtu přítomen nikdo další (ani doprovod dětí).

7. Sportování na kurtu je možné bez roušky, po ukončení hry si tenisté okamžitě nasadí roušku a bez zbytečného zdržování opustí areál.

8. Ve výjimečně nutném případě je možné použít sociální zařízení na Solárce, kde bude umístěno k použití antibakteriální mýdlo. Šatny a sprchy jsou uzavřeny.

9. V areálu budou tenisté jen po nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu hry na kurtu, nebudou se zde shromažďovat, pobývat déle před hrou ani po hře.

10. Areál je tímto dnem zpřístupněný ke hře členům klubu v omezeném provozu; hra může probíhat prozatím jen na gumovém dvorci. Kromě objednaných tenistů mají vstup do areálu povolen dále členové klubu, kteří se podílejí na přípravě areálu na tenisovou sezónu při dodržování hygienických opatření (rouška a 2 metrové odstupy).

11. Práce na přípravě areálu je řízena správcem p. Jiřím Remešem a trenérem klubu p. Petrem Gregorem a je možná POUZE po předchozí telefonické dohodě s nimi.

V Kroměříži dne 6. 4. 2020

Výbor TC Bajda Kroměříž

Tenisový klub TC Bajda z ptačí perspektivy

Co je Tenis Club Bajda?

TC Bajda Kroměříž je dobrovolné sdružení občanů vycházející z demokratických zásad. Nejvyšším orgánem TC Bajda je valná hromada. Počet členů je limitován. Současný stav členstva je 240 členů.

Kde nás najdete?

Tenisový klub se nachází v samém centru města Kroměříž, v sousedství Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady.

Máme k dispozici 7 antukových kurtů, 1 kurt s umělým povrchem, dětský kurt a cvičnou stěnu.

Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení v prostorách „Solárky“.